Comments

 1. Знакомства Brazil says:

  Îmbunåtå¡irea func¡iei endoteliale poate fi un deziderat al noilor terapii, pentru a preveni, pe viitor, morbiditatea cardiovascularå. Work upon the mechanism of TNF. J Int Med Res ; Paz K, Liu YF, Shorer H et al ­ Phosphorylation of insulin receptor substrate-1 by protein kinase B positively regulates insulin receptor substrate-1 function. Kahan A, Allanore Y ­ Primary myocardial involvement in systemic sclerosis. For comparison of study and control groups data, the Mann­Whitney U test was used.

 1. Знакомства Douk says:

  Based on these grounds, the purpose of the present review is to describe the rationale behind. Furnsinn C, Neschen S, Wagner O et al ­ Acute and chronic exposure to tumor necrosis factor- fails to affect insulin - stimulated glucose metabolism of isolated rat soleus muscle. Modificarea titrului anticorpilor anti-peptid ciclic citrulinat anti-CCP sub terapie biologicå constituie un subiect încå controversat, de¿i numeroase cercetåri recente sugereazå cå dinamica acestor anticorpi reprezintå un marker serologic al råspunsului terapeutic la pacien¡i cu artritå reumatoidå AR. A renal ultrasound scan showed a solid mass in the right kidney consistent with renal cell carcinoma. Corela¡ii simple liniare au fost folosite pentru studierea rela¡iilor între parametrii osteodensitometrici, variabilele compozi¡iei corpului ¿i indicii de activitate ai bolii. Caz 3 ­ un efect secundar cutanat rar al terapiilor anti-TNF este exacerbarea nodulilor reumatoizi pacientå cu PR aflatå în tratament cu Humira la care extensia nodulilor reumatoizi a continuat în ciuda controlului activitå¡ii bolii ¿i retragerea MTX. Prezen¡a infec¡iei cu Helicobacter pylori Hp a fost determinatå prin testul rapid la ureazå ¿i examen histologic. There was no history of previous gastrointestinal disease or trauma.

 1. Знакомства Kazigami says:

  Ulterior, în septembrie pacienta se prezintå cu puseu de LES cu leziune renalå activå ceea ce necesitå reini¡ierea terapiei cu Ciclofosfamidå. At one year of follow up the patient was symptomfree with an ESR of 5.

 1. Знакомства Sagore says:

  Distribu¡ia neoplaziilor a fost urmåtoarea: Finally, in a recent study of 40 consecutive SSc patients compared with 45 matched controls, the subclinical right ventricular dysfunction was more common than predicted. We present a case of chronic nausea and epigastric pain who was treated for both upper gastrointestinal and cardiac problems. Aceste studii au demonstrat cå pacien¡ii cu SA au densitatea mineralå osoaså DMO scåzutå în compara¡ie cu martorii, cu unele diferen¡e în func¡ie de stadiul bolii.

 1. Знакомства Dimuro says:

  Evaluarea tipului de leziuni ale tubului digestiv superior, a frecven¡ei ¿i severitå¡ii lor precum ¿i stabilirea prevalen¡ei infec¡iei cu Helicobacter pylori la un sublot de pacien¡i cu boli de colagen prin compara¡ie cu un sublot de poliartritå reumatoidå. Pe parcursul terapiei, la 6 luni de tratament, evolu¡ia favorabilå s-a corelat cu scåderea semnificativå a titrului anticorpilor anti-CCP la to¡i cei zece pacien¡i, scådere men¡inutå în titruri semnificativ reduse ¿i la 9 luni de la ini¡ierea terapiei biologice.

 1. Folic remedii pentru tratamentul coxartrozei articula?iei de ?old Tunris says:

  J neurophysiology ; 76; S-a efectuat explorarea endoscopicå, urmatå de prelevarea a 5 specimene de biopsie, care au relevat prezen¡a infiltratului inflamator cronic în mucoaså, infiltrat limfoplasmocitar moderat la nivelul laminei proprii, atrofie vilozitarå, înalt sugestive pentru boala celiacå. J Am Soc Echocardiogr ; 7:

 1. Знакомства Dulkis says:

  Maini R, St Clair EW, Breedveld F, et al ­ Infliximab chimeric antitumour necrosis factor alpha monoclonal antibody versus placebo in rheumatoid arthritis patients receiving concomitant methotrexate: Se efectueazå investiga¡ii clinice ¿i paraclinice pentru precizarea etiologiei leziunilor pulmonare. A follow-up study, Arthritis Rheum ,

Speak Your Mind

*