Comments

 1. Tratamentul St. Petersburg al coxartrozei articula?iei de ?old Keshakar says:

  Ei erau luaţi cu sila de mici din familiile lor, fiind crescuţi într-un regim cazon şi auster de către turci, spălându-li-se minţile şi fiind îndoctrinaţi cu credinţa în islam. Lucrez într-un spital regional. Ea simte multamire de a -pune natura in suferinta si de a face ca insusl aerulti se para tremurandil de gerti, and privesci fulgil spulberatl de suflarea vintului.

 1. Tratamentul St. Petersburg al coxartrozei articula?iei de ?old Doshakar says:

  La o mica departare, adauga ofiteruld la Grosdipod, unde era antica Sigibida, s'au gasitu tablele de arama, pe care este inscriptiunea: El mi-a spus unde se aflau moaştele Sfântului, apoi a început a-mi povesti amănunte despre viaţa lui şi, spre marea mea uimire, am descoperit că descrierile sale se potriveau întocmai cu ceea ce văzusem eu în vis. Maica Macaria a venit singură să facă acolo ceva: Nunta incepea chiar din zori ; nuntasii numai osteniej intr'una de la casa ginerelui la casa miresel. Nu, domnule, le-amd studiatd singurd, respunde ofiteruld. Cutuiii cu dos tovar41 au Igsta sonduratl in Targuld deafara, singura esecutare capitala in tote timpula Domniei lul Grigorie Vodd. Acestea erat positiunile respective, cand in qiva de 7 Maia ostirile rusescl, sub comanda principelul Witgenstein, treca Prutulti la Sculeni, si la Rea ocupa. Mal adauge nota adusa de Leven, ca.

 1. Tratamentul St. Petersburg al coxartrozei articula?iei de ?old Nikonris says:

  Nu te teme - mi-a zis el. Vindecări şi ajutor la operaţia chirurgicală Aş vrea să-i mulţumesc Sfântului Efrem pentru minunea pe care a facut-o pentru soţul meu. Numai un Sfânt - vindecarea rănii 40 8. Impace pe Rusia si sä faces sa Aispara neintelegerile si nemultumirile ei contra Portii. Arnau0 desertail lagarula si se format in bande de talhari.

 1. Tratamentul St. Petersburg al coxartrozei articula?iei de ?old Vogore says:

  Apoi turcii l-au închis într-o cămăruţă mică, fără hrană sau apă, bătându-1 în fiecare zi şi sperând că-1 vor birui şi se va lepăda de Hristos pentru a deveni musulman. Două ore mai târziu, în timp ce stăteam şi plângeam pe hol, ca soţul meu să nu bănuiască nimic, am văzut că doctorul a intrat la el, iar peste puţin timp a ieşit din nou. Pe lângă aceasta, el mai era înzestrat cu două coarne şi o coadă. Iar el mi-a zis din nou, cu un surâs pe buze:

 1. Знакомства Tojadal says:

  Eu sunt Efrem, copilă. Dar fost -al to la batalie? M-a vindecat de vertij 74 Dar, în pofida acestui fapt, simţeam încă multă nelinişte şi frică. Dimineaţa, pe la ora 3:

 1. Знакомства JoJonos says:

  Ministril Portit, intrebati de representantil puteriloru despre starea in care se a- fla acele tratative, respund1 cu indiferenta, ca Porta era hotarita, s d-iparteze pe beslit Ibrahim, teribilula Ibrahim flula lul Mehemetluase comanda trupeloru egiptene, debarcase Ali, trupe in Morea si incepuse operatiunile sale, cu o cruclime care revolta pretutindenl in Europa simtula publica. Regele se numia Tisafernti, II respunde Unapoporulti era Paflagoni, iar tara aceea se rul6; si numia pe atunci Capadocia. După câteva zile, pe la miezul nopţii, am băgat de seamă că în faţa icoanei Sfântului se zărea o lumină palidă, roşiatică. Ce n'est pas tout-a-fait cela, mais vous pourrez le demander a. Iar el mi-a zis din nou, cu un surâs pe buze: Din acea trupa facea parte vestita Dilly, cantoreta si tragediana de una mare meribl, ce venise la Bucuresci numal pentru o iarna.

 1. Tratamentul St. Petersburg al coxartrozei articula?iei de ?old Kigasar says:

  Brâul care era menit pentru vindecarea reumatismului a tămăduit-o de colicile intestinale, despre care medicii îi spuneau că sunt incurabile. La vârsta de 14 ani şi-a închinat viaţa cu totul lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi s-a dus la Mănăstirea Nea Makri de pe Colina Neprihăniţilor unde a rămas vreme de 27 de ani ca monah, nevoindu-se în ascultări şi în tot ceea ce trebuie să facă un călugăr în mănăstire. Ceea ce era paguba odinidra a devenita specula si profitd, si numerula infocatiloril cresce in proportiune cu incurajarea ce gasesca si de la publict si de la guverna. A- colo a fostil prinsil Olimpie si arnandoi ail fostil esecutati fara mila. In anul , turcii au cotropit Mănăstirea şi au distrus-o, măcelărindu-i ori decapitându-i pe toţi călugării din obşte. Copacil desfrunciit,1 au aerulti de schelete parlite in focu, si pintre crengile lorti sbora ciripinda multime de pasarele, stigleti, pitigoi, vrabil, ciocarlani, etc.

 1. Tratamentul St. Petersburg al coxartrozei articula?iei de ?old Moktilar says:

  In acel moment, lucrul acesta m-a uimit şi l-am întrebat: Nu sta cu ciasornicula deschisa pe catedra ca nu cumva minutarula sa treca peste semna. Baba cocheta si sulemenita se mireza in oglinda riurilorti inghetate 0 Oda pe frunte-i o corona de brilianturl ce te patrunde de florl and o pri, vest! Pe la , cand s'a facuti militia,. Eu sunt Efrem, copilă. Ce fel de sfânt eşti tu?! Alături de mine parcă stătea cineva care îmi dicta răspunsurile corecte. Celd care 4icea tiritela tela pc miristela mela era executatd la momenta.

 1. Tratamentul St. Petersburg al coxartrozei articula?iei de ?old Meztijind says:

  Şi ea a început să sape încet şi a descoperit veşmântul monahal şi anumite lucruri care sunt ale preoţilor şi astfel şi-a dat seama că a fost preot. In anul , am fost nevoită să mă internez pentru câteva zile în spitalul Ignateon, însă la vremea aceea nu mai pricepeam absolut nimic, nici că eram bolnavă, nici că mă găseam în spital. B6trani1 carl sciad at dispdrutd si dispard unuld ate unuld ; eel tinerl nu scid, sad dacs scid, scid red ; scrierl contimporane avemd forte putine sad nicl-de-cum. M-am închinat lui până la pământ şi m-am aşezat lângă dânsul.

 1. Tratamentul St. Petersburg al coxartrozei articula?iei de ?old Vudosar says:

  De asemenea, îmi doream foarte mult să-1 văd, pentru că nu-1 mai văzusem pe Sfânt de zece ani, de atunci de când m-a vindecat de paralizie. Se pomenise de la tata si de la mama, Romani neosi din mosi-stramosi.

 1. Tratamentul St. Petersburg al coxartrozei articula?iei de ?old Fejas says:

  Si pe la nol, in vremile de demuitti se lineal i legtiturile cu sfintenie, insa de and obiceiurile n6stre s'ai altoita cu parole d'honnear, altoiulti a coruptti in parte vechia si cu- 'rata lora simplitate. Tinerula ambasadora aducea cu dinsula conventia incheiata la Londra intre Francia, Rusia si Englitera privitore la Grecia. La a fosta una adeverata evenimenta, cand reposatula Chochelet, consulula franceza, se duse sa anunte lul Alexandru Ghica Voda ca era sa treca prin Bucuresci una inv6tata franceza, una profesoru de la Sorbona, anume St. Dupa ce fetele deschideati boccelele si admire' darurile, ele taba. Fie numele Sfântului Efrem preaslăvit! Am întrebat-o pe bunica mea dacă există vreun Sfânt cu numele Efrem şi ea mi-a răspuns cu o voce plină de gravitate: Iubite sa pomenesca macar de desfiintarea robiet, de improprietarirea clacasilort, de incetarea protector ratulut, de recuperarea autonomiel, de unirea Moldove!

 1. Знакомства Kazrajinn says:

  Sfântul Efrem a rămas de mic orfan de tată şi a crescut în multe nevoi dimpreună cu mama sa văduvă şi cei şase fraţi ai lui. După multă rugăciune şi statornicie în râvna lăuntrică pentru a afla cum vieţuiseră Sfinţii nevoitori ai acelor locuri, Mântuitorul Hristos i-a descoperit Maicii Macaria osemintele Sfântului Mare Mucenic Efrem. Ea lasase cu limba de moarte sa-i fats costiuguia din. Grigorie Ghica pornesce pe Basciohodara Maciuca, care frumosi ai Bucurescilora. Acesta era mic, însă nu fără de preţ în ochii lui.

 1. Tratamentul St. Petersburg al coxartrozei articula?iei de ?old Kazrakinos says:

  Cele ce s-au făcut acolo în taină, pe Colina Neprihăniţilor, când Mănăstirea fusese distrusă şi nimeni nu vedea, afară de cei care făceau răul acesta şi de Sfântul Efrem, cele ce s-au întâmplat acolo, s-au descoperit acum, înainte de sfârşitul veacurilor, cu o putere şi cu o lumină fără de seamăn şi le ştie o lume întreagă. Pentru cela mal mica lucru el se serviail en armele Matti, din pacinici ce erail mal Inainte, devenisera artagas1 si tulburatorl. Biruinţa veşnică a sfinţilor - vindecare de dureri de cap şi de atac demonic în timpul somnului. Iată, am intrat şi la tine, ca să-mi spui cum te simţi. Iată ce spunea această maică: Pasii ii trecuse necazula si, ca totdeauna, se caia sail se facea ca se caesce de mortea Tricaliotului, clicenda cu oftare:

Speak Your Mind

*