Comments

  1. In?elept cu dureri de spate Tojabei says:

    Fiecare dintre cei ce am fost chema i prin Cu- vântul i prin Duhul Sfânt la aceast Lucrare am fost ale i de Dumnezeu Tot ce împiedic aceast sl vit lucrare ori caut s o abat de la divinul ei destin este opera distructiv a dia- volului, vr jma ul înr it i blestemat al planului lui Dum- nezeu Se citesc acum atât de multe c r i, se ascult atât de mult muzic , se scriu atât de multe poezii. S -I mul umim lui Dumnezeu pentru acei fra i deosebi i care sunt între noi exemple vrednice de ur- mat! Orice lucrare care n-are nici un scop p mântesc, ci numai unul ceresc, este o lucrare profetic , este un glas profetic, este o solie cereasc. Atunci când cineva te love te peste obrazul drept, po i lini tit s -i întorci i pe cel stâng. Slav numai Lui, al Vie ii ve nic Drum i ve nic Prag!

Speak Your Mind

*