Comments

 1. Simferopol tratament heel impuls Mauzuru says:

  Een profeet is alleen in zijn vaderstad en in zijn huis ongeëerd. Lucassen, Naar de kusten van de Noordzee.

 1. Simferopol tratament heel impuls Dotaur says:

  Buisman, Tussen vroomheid en Verlichting. De bloemlezing die voortkwam uit deze scriptie was de eerste moderne tekstuitgave, die lange tijd de enige algemeen beschikbare ingang was tot het werk van Van Woensel. De consuls en ambassadeurs schreven secrete brieven, die absoluut niet bedoeld waren voor publicatie, en zogenaamde ordinaire brieven, die wel ter advertentie werden geschreven. Toch sprak uit diens werk een gedreven betrokkenheid bij het wel en wee van de natie, wat vooral gold voor zijn talrijke artikelen in De Lantaarn over ontwikkelingen in de Republiek. Als verlicht despoot kon ze zelfstandig maatregelen verordonneren om haar onderdanen, die geconfronteerd werden met een hoog sterftecijfer als gevolg van de pokken, te beschermen.

 1. Simferopol tratament heel impuls Sham says:

  In het algemeen is men hier niet sterk voor guarantie van het aanstaande Vreedes Tractaat, en veel minder voor eenige Alliantie met de Porte: Door de geringe snelheid die zeilschepen konden ontwikkelen en door hun afhankelijkheid van de wind duurde het soms weken, maanden, voor een zieke zeeman aan de wal kon worden behandeld.

 1. Simferopol tratament heel impuls Nile says:

  De uitbraak was veroorzaakt door een Turks schip, dat met een paar zieken aan boord zonder enige voorzorgsmaatregelen in de haven had aangemeerd. De familie had zich in de zeventiende eeuw uit Harlingen in Haarlem gevestigd, waar een van de voorvaderen van Pieter een fabriek van garenlinten dreef. Ondanks de inspanningen van raadspensionaris Van de Spiegel kwam het daarna niet tot effectieve hervormingen van het staatsapparaat. Het aantal landen dat werd bezocht nam toe en rond was het aantal witte vlekken op de wereldkaart sterk afgenomen. Ouders zagen de gevaren, maar waren tegelijk geneigd grote sommen geld te spenderen omdat algemeen gedacht werd dat reizen een positieve uitwerking had op de ontwikkeling van de jonge geest.

 1. Знакомства Meztijind says:

  Toen de omwenteling ook in de Republiek eenmaal een feit was, veranderde hij van standpunt. Een reactie bleef niet uit. Het schrijven van een proefschrift is een vrij eenzame zoektocht, zeker wanneer deze wordt ondernomen als zogenaamde buiten-promovendus. Dit was bekend terrein dat gewoonlijk door diplomaten, pelgrims, handelaren en zeelui werd bezocht. Bij Van Woensel ontwaarden ze moderne trekjes, zoals de pleidooien die hij hield in zijn Lantaarn voor hervormingen.

Speak Your Mind

*