Comments

 1. Tratamentul articula?iilor genunchiului cu plasma Arashidal says:

  Utilizarea c u succes a unui biomaterial depinde de trei factori principali ca: Limitele de stabilitate ale fazelor ntrun sistem de aliaje sunt r eprezentate grafic n func ie de temperatur i compozi ie prin diagrama de echilibr u fazic a sistemului respectiv. Limitele de gr unte au o reactivitate chimic sporit din cauza concentr rii de defecte de re ea i de impurit i. La interfa a solid - lichid de form dendritic elementele de aliere sau impurit ile cu coeficient de distribu i e subunitar sunt rejectate n lichid. Disloca ia pan const dintr-un ir de atomi, fiecare atom al irului avnd un num r de vecini deficitar un vecin n minus fa de num rul normal d in structura cristalin perfect.

 1. Tratamentul articula?iilor genunchiului cu plasma Meztidal says:

  Se precizeaz faptul c prin difuzie se n elege nu deplasarea individual a atomilor ci fluxul ma croscopic de atomi determinat de aceste deplas ri. Tendi n a de reducere a ariei limitei de gr unte determin o serie de caracteristici al e structuri metalelor cum ar fi: Pri n acest 85tratament se realizeaz o finisare a structurii ca urmare a unei duble recristali z ri: Pe m sur ce temperatura se dep rteaz de punctul A1, subr cirea provoac o m rire a vitezei de transformare, dar i o mic orare ca urmare a diminu rii procese lor de difuzie.

 1. Tratamentul articula?iilor genunchiului cu plasma Gasar says:

  Chiar dac s-ar forma asemenea defecte, ele sunt extrem de i nstabile i se anihileaz rapid. Dup densitatea de umplere cu atomi a celulei elementare, re elele cristaline p ot fi: Metalele i majoritat ea aliajelor sunt materiale ductile, dar i ele n anumite condi ii de solicitare p ot manifesta comportare fragila. Deci formarea martensitei n aliajele titanului este un proces reversibil ea se poate dizolva atta vreme ct nu apar f azele intermediare prin procese de difuzie. Dificult i le de alimentare cu lichid a canalelor interdendritice conduc la apari ia unor g oluri de contrac ie de dimensiuni microscopice care constituie microporozitatea.

 1. Tratamentul articula?iilor genunchiului cu plasma Neramar says:

  Un astfel de implant asigur un transfer de sarcin , n zona implan tat , pe toat suprafa a de contact material-os; deci eforturile unitare de solic itare vor fi diminuate sensibil. Morfologia martensitelor din aliajele neferoase este mai ales de tipul martensit ei n plachete sau acirculare. Gazele care se degaj la solidifi care formeaz sufluri n materialul turnat. R cirea i mediile de r cire a pies elor nc lzite la temperatura de tratament sunt impuse de tipul tratamentului i co nstituen ii ce urmeaz a se ob ine. De exemplu, caracteristicile cerute pentru pl cile de fixare a fracturii de femur sunt:

 1. Tratamentul articula?iilor genunchiului cu plasma Tygor says:

  Dac tr anzi ia ductil-fragil se produce ntr-un interval ngust de temperatura, sensibilita tea la crestare a materialului este mai mare. Gradul de mpachetare poate fi caracterizat canti tativ prin densitatea aparent i m rimile conexe ca: Dac temperatura variaz de la T1 la T2, tensiunea t ermoelectric este: Pe parcursul solidific rii por iun ile cu sec iune mare din pies se afl nc n stare lichid , n timp ce por iunile cu se c iune sub ire sunt solidificate i r cite. U energia intern a sistemului; S entropia sistemului; T temperatura absolut. Transport ul de energie termic n re eaua cristalin metalic se produce prin vibra iile ansam blului de ioni care alc tuiesc re eaua. Energia de coeziune, caracteriznd stabilitatea corpurilor cristali ne, poate fi definit i ca diferen a dintre energia unui atom liber i energia ace luia i atom cnd face parte dintr-un cristal.

 1. Tratamentul articula?iilor genunchiului cu plasma Tacage says:

  Metalele i aliajele i datoreaz utili zarea tehnic caracterului lor ductil, care le permite s suporte solicit ri mecan ice importante, f r apari ia fragilit ii. Rezulta concluzia important c orice por iune de topitur c reia i se ntrerupe alimentarea cu lichid n timpul solidific rii, 27formeaz o cavitate nchis o porozitate n momentul n care se solidific. Deci la ac este sisteme pot exista n echilibru simultan cel mult trei faze pentru o anumita temperatur i concentra ie. Crusta sau zona exterioar se f ormeaz prin germinare eterogen pe peretele formei de turnare , a a cum se poate constat i din fig. Popa Ia i i speciali tilor n domeniul componentelor prot etice sunt acumulate cuno tin ele necesare pentru instruirea n domeniul Biomateri alelor metalice, precum i un volum important de date utile pentru documentarea c elor care se ocup cu cercetarea i utilizarea medical a metalelor i aliajelor bio compatibile. Ace ast energie-numit energie superficial sau tensiune superficial este con inut ntr-un strat de la suprafa a topiturii cu grosimea de cteva diametre atomice. Comportarea ulterioar a bulelor de pinde de viteza de deplasare a frontului de cristalizare, astfel: Dup modul cum se respecta legile val en ei se deosebesc:

Speak Your Mind

*